Mijn gedachten zijn een zee

Anke Van den Bremt

 

Verhalen en fragmenten : Inhoud: Personages: Voorstelling van enkele belangrijke personages: Dora

   
   

Dora

             De figuur van Dora neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van Nescio, omdat zij het enige vrouwelijke personage is waaraan zo veel aandacht besteed wordt. 

            Dora is de enige die het dichterje Ee, haar schoonbroer, terecht bewondert omwille van zijn dichterschap. Dolgraag zou ze zijn voorbeeld willen volgen: "Als zij ook eens dichten kon of - schrijven.  (...) En als ze 's avonds aan den IJseldijk lag, (...) dan probeerde ze het.  Maar er kwam niet veel. Ze werd wel heel week van binnen, haar hartje en haar longetjes werden zoo groot en zoo weemoedig vol." (p.93). Dora schrijft stiekem "op haar slaapkamer in schoolschriften van een dubbeltje proza over 'Hem'"(p.100) en wanneer Ee haar vraagt wat ze het liefst zou willen doen in haar leven, bekent ze blozend: "'Kijken... en denken... en schrijven,' (...) 'tenminste als je dat kunt.'" (p.102). De oprechtheid van dit verlangen blijkt uit de verontwaardiging wanneer Ee haar dit afraadt: "'HŔ, schrijven wat je denkt is zoo fijn, zoo roef, roef, je weet zelf niet hoe je 't doet. 't Staat er ineens precies zooals 't er staan moet.  En als je 't dan naderhand leest, dan leef je in eens weer je eigen leven van toen en toch weet je niet, of je dat nu zelf bent of een ander.' Haar oogen schitterden, er waren tranen in.  Ze bloosde niet meer over zichzelf." (p.103).

             Dora is nog niet ontmoedigd zoals het dichtertje dat is. Ze heeft dan ook nog maar net haar kindertijd verlaten. Nescio neemt uitvoerig de tijd om haar volwassenwording te beschrijven, en de manier waarop ze zich pas langzaam bewust wordt van haar liefde voor Ee. Wanneer ze voor het eerst opduikt in het verhaal is ze nog een half kind, dat diabolo speelt op het gras. Ze begrijpt niets van haar ontluikende verliefdheid: "Gek, ze hijgde anders nooit, nu haalde ze diep adem. En ze voelde met haar handen dat haar borsten groot werden." (p.90). Heel vaak wordt de nadruk gelegd op haar onschuld, het niet begrijpen van het erotische verlangen dat haar steeds meer in beslag neemt: "O, ze aanvaardde 't wonder, maar ze begreep 't niet en ze begreep zich zelve niet, zooals de aarde zichzelve niet begrijpt, waaruit 't koren groeit, (...)." (p.92). Of wat verder: "Op haar kamertje kleedde Dora zich uit en rook den geur van haar eigen warme schoone lichaampje.  En een groot verlangen vulde haar opnieuw, zooals 't avondlijke land haar met een groot verlangen had vervuld, (...). Maar wat 't was, wist ze niet." (p.94). Het plotse besef van haar liefde ("En ineens werd 't onder haar schedel als de zon zelf: 'Ik houd van hem. Ik kan niet anders. Ik wil. God, sta me bij.'" p.107) maakt geen eind aan haar verwarring, die het resultaat is van de volkomen nieuwheid van dit gevoel, waarvan ze intu´tief beseft dat het niet aanvaard wordt door de burgermaatschappij waarin ze leeft: "Waarom had ze niet z'n hand gepakt en gezeg: 'ik houd van jou.' Waarom wilde ze niet, wat ze zoo erg wilde? Wat kon haar gebeuren, erger dan deze dood levend om te dragen? Waarom was ze? Waarom moest ze ongezoend dood gaan? (...) Rein en onaangeraakt was zij. Ook een lolletje. En in haar groote verwarring bad ze, dat God haar onteeren zou. 'Zou ik gek worden?'" (p.113-114)

            Net als het dichtertje geeft ze toe aan haar vurige verlangen, om hier ten slotte levenslang voor te boeten. In een soort epiloog aan het einde van het verhaal lezen we dat ze als 'ongehuwde moeder' door het leven moet en op kantoor werkt (iets waarvoor ze eerder tegen Ee haar misprijzen liet merken). Ze doet haar best haar literaire ambities te laten varen en wil in de rechten gaan studeren: "Vooral niet in de letteren. Werken wil ze en niet denken." (p.116). "Maar ik geloof niet, dat zij zichzelf zal kunnen vermoorden." voegt de verteller er aan toe. "Zij die God werkelijk lief heeft boven alles, moeten de last daarvan dragen tot het einde." (p.116).

   
     
   

Inhoudstafel

   

Terug naar vorige pagina...

   

Volgende pagina