Mijn gedachten zijn een zee

Anke Van den Bremt

 

Verhalen en fragmenten: Vorm: Structuur

   
   

3.2.3. Structuur

            Nemen we met het oog op dit aspect de reacties van Nescio's tijdgenoten nog even door, dan valt op dat de manier waarop zijn verhalen zijn opgebouwd niet bepaald als conventioneel werd ervaren. De "eigenaardigen, grilligen vorm" [1] schijnt niet altijd in goede aarde te zijn gevallen: C. Scharten noemt De uitvreter "als compositie wat erg los in elkaar en zwak van verloop" [2], terwijl andere recensenten zich blijkbaar verplicht zien om deze 'grilligheid' te verantwoorden. Zo schrijft J. De Meester: "Misschien zijn er lezers, die, zoo ze zich al willen verzetten tegen aanvankelijke ergernis, in oprechtheid verklaren, aan geen dezer drie verhalen 'een touw te kunnen vastknoopen'. Zij zullen mij dan niet gelooven, zoo ik zeg, dat de drie, met het korte 'woord na', een eenheid vormen, welke eenheid Nescio heet." [3] Ook H. J. Stratemeyer heeft de samenhang achter de fragmentarische opbouw ontdekt, en beweert over Dichtertje: "Het schijnbaar brokkelige, soms grillige verhaal krijgt voor den goeden verstaander een algemeen menschelijke, haast allegorische betekenis (...)." [4]

            Wat is het, dat de compositie van Nescio's verhalen, waarvan wij vandaag helemaal niet meer opkijken, voor zijn tijdgenoten zo ongewoon maakt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, vestigen we even onze aandacht op de structuur van een drietal verhalen.

   

[1] J. Rasch, 'Nescio, Dichtertje, Uitvreter, Titaantjes'.  In : Den Gulden Winckel, maandschrift voor de boekenvrienden in Groot Nederland, jrg.18 (15 maart 1919).  Ook in : Over Nescio, p.29.

[2] C. Scharten, 'Hollandse fantasten'.  In : De Telegraaf, 27-4-1918.  Ook in : Over Nes-cio, p.11

[3] J. D. M. (J. De Meester), 'Nescio. Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes. Haarlem, J. H. De Bois'. In : De Gids, jrg.82 (1918), deel I, boek 2, juni.  Ook in : Over Nescio, p.18.

[4] H. J. Stratemeijer, 'Nescio'.  In : De Avondpost (zondagsblad), 28-4-1918. Ook in : Over Nescio, p.17.

     
   

Inhoudstafel

   

Terug naar vorige pagina...

   

Volgende pagina