Mijn gedachten zijn een zee

Anke Van den Bremt

 

Bibliografie

   
   

Bibliografie

Primaire literatuur:

Nescio, Verzameld werk. Bezorgd door Lieneke Frerichs. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar/G. A. van Oorschot, 1996.

 

Secundaire literatuur:

Bindels, R., Nescio. 2de druk, Brugge-Nijmegen, Orion, 1974. (Serie: Grote Ontmoetingen)

Bindels, R., 'Nescio. De man die iets miste'. In: VN Weekblad, bijvoegsel Vrij Nederland, nr.22, 5 juni 1982, p.3-27.

Bindels, R., Over De uitvreter, Titaantjes en Dichtertje van Nescio. Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982. (Serie: Synthese)

Bloem, J. C., 'Over het verlangen'. In : Bloem, J. C., Verzamelde beschouwingen. ’s-Gravenhage, A. A. M. Stols, 1950, p.11-14.  

Boas-Grönloh, M.J., G. Borgers, M. Scholten, Nescio. Uitgave van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage. 3de druk, 's-Gravenhage, 1980. (Serie: Schrijversprentenboek;14)

Braak, M. Ter, 'De non-conformist. Alexander Cohen: Van Anarchist tot Monarchist'. In: Verzameld werk, deel VI, 'Kronieken'. Amsterdam, Van Oorschot, 1950, p.357-363.

Carmiggelt, S., 'Van u heb ik ook een heleboel gelezen...' Tien Kronkels van S. Carmiggelt over Nescio. (samengesteld en geannoteerd door M. Verhoeff en T. Wierema). Amsterdam, Lubberhuizen, 1993. (Nescio-Cahier; 2)

Daroczi, A., 'Nescio, de mystieke dichter'. In: Literatuur, tijdschrift over Nederlandse letterkunde, jrg.13 (1996), nr.5, sept./okt., p.282-292.

Endt, E., 'Herkenning en misverstand'. (Annoterend commentaar en een nabeschouwing bij de briefwisseling tussen J. H. F. Grönloh en A. Maas-Van der Moer.) In: Tirade, jrg.23 (1979), nr.248/249, sept./okt., p.402-442.

Fokkema, D., E. Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984.

Frerichs, L. (red.), Over Nescio. Beschouwingen en interviews. 's-Gravenhage, BZZTôH, 1982.

Frerichs, L., Nescio. De uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur, verzorgd door-. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1990. 2dl. (Monumenta literaria neerlandica; 4)

Gorp, H. Van (ed.), Lexicon van literaire termen. Leuven, Wolters, 1984.

Janssen, F. A. (samenstelling), Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1979.

Knuvelder, G., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel IV. 5de druk, 's-Hertogenbosch, Malmberg, 1978.

Tooren, J. van, Haiku, Een jonge maan. Japanse haiku van de vijftiende eeuw tot heden. Keuze, inleiding en vertaling door -. Amsterdam, Meulenhoff, 1973.

Verhoeff, M., '"Wat gebeurt hier eigenlijk?' Nescio als natuurbeschermer.' In: De Parelduiker, jrg.2 (1997), nr.3, september, p.29-41.

Verhoeff, M., Is u Amsterdammer? Ja, Goddank. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Nescio. Amsterdam, Lubberhuizen, 1997. (Nescio-cahier; 3/ Literaire wandeling; 5)

   
     
   

Inhoudstafel

   

Terug naar vorige pagina...