Mijn gedachten zijn een zee

 

Anke Van den Bremt

 

Inhoudstafel

   
     
   
Inhoudstafel

Voorwoord

1. Nescio, zijn tijd vooruit

  1. "Mijn tijd komt nog wel": receptie

  2. "Het schijnt dat God niet vraagt naar ieken en ismen": situering

  3. "Ik ben eigenlijk geen schrijver": houding tegenover het literaire bedrijf

  4. "Een nieuwe kunst is in opkomst”: Nescio als modernist?

2. Uitgangspunt: Natuurdagboek  [Menu verder expanderen]

3. Verhalen en fragmenten  [Menu verder expanderen]

4. Slotvraag: Waarom schreef Nescio zijn roman niet ?  [Menu verder expanderen]

Bibliografie

   
   
     
   

Terug naar vorige pagina...

   

Volgende pagina...